Werkloze Turken helpen bij puinruimen

Veertig Nederlandse werkloze Turken komen in aanmerking voor een project van Start Foundation dat bedoeld is om Turkije te steunen bij de opbouw van het land. De werklozen worden vervolgens hier aan werk geholpen. Morgen verschijnt een wervingsadvertentie in de landelijke dagbladen, waarna de kandidaten worden geselecteerd. De Turken worden opgeleid om puin te ruimen, te kabelen of bouwwerkzaamheden te verrichten. Ook leren ze zich te wapenen tegen de kou en tegen zware psychologische omstandigheden die ze er mogelijk aan treffen. Manager J. Verhoeven van Start Foundation denkt dat de eerste groep in januari naar Turkije kan vertrekken. Bij terugkeer in Nederland kunnen de Turken de opgedane werkervaring gebruiken op de arbeidsmarkt. Verhoeven denkt aan bouw- sloop-, of bekabelingsbedrijven waar deze groep aan de slag kan gaan.