Verlies Ring Rosa

Het verlies van Ring Rosa, fabrikant van telefoontoepassingen, is in het eerste semester verdubbeld tot 9,4 miljoen gulden, bij een omzet van 5 miljoen (eerste zes maanden 1998: 2,3 miljoen). Het jonge bedrijf hoopt met alle inspanningen een betere marktpositie te bereiken en in het derde of vierde kwartaal quitte te spelen.