Scheepsbouw vreest klap

Groningen en Friesland vrezen een substantieel verlies aan arbeidsplaatsen bij de scheepswerven in hun provincies. Dat zou het gevolg zijn de belastingplannen van staatssecreatris Vermeend van Financiën. De verantwoordelijke gedeputeerden en de belangenverenigingen van de scheepsbouw eisen nog voor Prinsjesdag overleg met de bewindsman. In zijn belastingplannen oppert de staatssecretaris een einde te maken aan het belastingvoordeel van particulieren die via een commanditaire vennootschap in de scheepvaart investeren. De regering wil die plannen in 2001 invoeren.