Reorganisatie dempt winst Achmea

De winstontwikkeling bij het financiële concern Achmea (onder meer Centraal Beheer, FBTO, Zilveren Kruis en pensioenfondsbeheerder PVF) stagneert. Het nettoresultaat is in de eerste zes maanden met slechts 0,6 procent gestegen tot 355 miljoen gulden. De omzet steeg met 8 procent tot 7,4 miljard. Het schade- en zorgbedrijf deden het minder goed dan de leven-, banken- en pensioenpoot, zo heeft Achmea gisteren bekendgemaakt.

De kleine winst komt niet uit de lucht vallen. Bij de presentatie van de jaarcijfers in maart zei bestuursvoorzitter G. Swalef dat hij voor 1999 geen winstgroei verwachtte. Onzekerheden over de effecten van de verlaging van de rekenrente (belangrijk voor de winstgevendheid van levensverzekeringen), de kosten van het millenniumprobleem en een interne reorganisatie waren volgens Swalef oorzaak van de stagnatie.

Voor de tweede helft van dit jaar gaat Achmea uit van een verdere groei van de omzet. Voor geheel 1999 wordt een fractionele stijging van de winst verwacht. De premie-omzet van de verzekeringsbedrijven nam in het eerste half jaar toe met 19,2 procent tot 4,3 miljard gulden. De opbrengsten uit beleggingen daalden met 15 procent tot 1,8 miljard gulden. De baten uit de bancaire activiteiten stegen 14 procent tot ruim 1 miljard gulden.

Sinds het ontstaan van de Achmea Groep is de strategie gericht op expansie. Achmea is nu in een nieuwe fase van haar ontwikkeling gekomen en heeft daarom eind vorig jaar onder de naam Terra Nova een omvangrijk herstructureringsproces in gang gezet. Dat heeft ertoe geleid dat alle activiteiten van de groep zijn ondergebracht in negen Achmea Business Units, die zich richten op eigen kernactiviteiten en marktsegmenten. Tegelijk is Achmea bezig met een ingrijpend programma voor resultaatsverbetering. Dat moet leiden tot lagere kosten, hogere opbrengsten en meer gerichte marketing- en automatiseringsinspanningen. Doel van beide programma's is, volgens de directie, een sterkere positie op de thuismarkt, de Benelux. (ANP)