Patiënt content met ziekenhuis

Patiënten die afgelopen jaar de ziekenhuizen in de provincie Utrecht bezochten blijken redelijk tevreden over de geboden dienstverlening. Wel blijkt die tevredenheid in het ene ziekenhuis groter dan in het andere.

Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond naar de kwaliteit van de dienstverlening in deze ziekenhuizen. De bond heeft gisteren de resultaten ervan aangeboden aan minister Borst (Volksgezondheid). De studie dient als proef voor een kwaliteitsbeoordeling van alle ziekenhuizen. Over vijf jaar verwacht de bond te beschikken over een landelijk geldende kwaliteitsgids.

Behalve tevredenheid is er ook ontevredenheid: zo zijn er patiënten die er over klagen dat het ziekenhuis een ruimte ontbeert waar ze hun emoties kunnen verwerken. Anderen vonden het brood droog en de beschuit taai. Bij dit deel van het onderzoek past de kanttekening dat maar zo'n 26 procent van de uitgedeelde enquêteformulieren werd gebruikt. Het onderzoek geeft ook geen inzicht in de kwaliteit van de behandeling. De patiënten die de vragenlijsten wel invulden geven aan `vertrouwen' te hebben in de artsen en verpleegkundigen. Waarop dat vetrouwen is gebaseerd wordt uit het onderzoek niet duidelijk.

De bond is ook zelf in de ziekenhuizen op onderzoek uitgegaan. Zij heeft daar onder andere gekeken naar de bereikbaarheid van de balies voor klanten in een rolstel (vaak te hoog), de mate waarin de privacy beschermd is van klanten die zich laten inschrijven (op veel plaatsen matig), de voorlichting (de folders in te weinig vreemde talen) en de locatie van de veel door (vaak slecht ter been zijnde) ouderen bezochte polklinieken als orthopedie en cardiologie (vaak achterin het gebouw waardoor deze patiënten lange gangen door moeten).

Gebleken is verder dat de meeste ziekenhuizen in de provincie Utrecht beschikken niet over een wettelijk voorgeschreven 'cliëntenraad'. Ook krijgen de patiënten in de meeste ziekenhuizen geen invloed op de raad van toezicht die de directie controleert.

De bond heeft ook huisartsen huisartsen uit de regio gevraagd hun mening over de verschillende ziekenhuizen. Het ging daarbij onder ander om hun mening over het ontslagbeleid van het ziekenhuis en de informatie die ze over hun patiënt van de medisch-specialist krijgen.