Minister Gabriëls zaait vanuit België overal verwarring

Sinds dit voorjaar in België dioxinen in vlees werden aangetroffen, ontstaat rond de dioxinecrisis voortdurend verwarring. Vooral minister Gabriëls van Landbouw moet het ontgelden.

Belgische minister van Landbouw, Jaak Gabriëls, kondigde begin deze week een lijst met ,,verbazingwekkende'' resultaten aan van analyses van vlees uit andere Europese landen. Niet alleen België, maar heel Europa heeft problemen met de kwaliteit van vlees, zo luidde zijn boodschap. Gisteren bleek dat de analyses waar Gabriëls op doelde helemaal geen ,,verbazingwekkende'' resultaten hadden opgeleverd.

Sinds afgelopen voorjaar in België dioxinen in vlees werden aangetroffen, ontstaat bij de dioxinencrisis voortdurend verwarring. Minister Gabriëls heeft daar deze week weer met zijn opmerkingen voor gezorgd. Volgens ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid sprak hij voor zijn beurt, omdat hij de betrokken onderzoeksresultaten van Europees vlees op dat ogenblik niet kende. Die resultaten werden gisteren door de minister van Volksgezondheid, Magda Aelvoet, bekendgemaakt. ,,Wij hebben dat objectief gedaan, minister Gabriëls heeft de zaak niet helemaal juist weergegeven'', zei een woordvoerder van Volksgezondheid vanmorgen.

De betrokken analyses hebben geen betrekking op de aanwezigheid van dioxinen in vlees, maar van pcb's. Analyses van dioxinen zijn kostbaar en tijdrovend. Daarom heeft België van de Europese Unie toestemming gekregen om vlees sneller en goedkoper te onderzoeken op de aanwezigheid van pcb's. De aanwezigheid van een grote hoeveelheid pcb's in het vet van vlees kan een teken zijn dat er sprake is van dioxinen. Afgesproken is dat Belgisch vlees waarin veel pcb's zijn aangetroffen vervolgens op dioxinen wordt onderzocht. De Europese Unie heeft beslist dat België vlees aan dioxinenanalyses moet onderwerpen als er meer dan 200 nanogram pcb's per gram vet wordt aangetroffen. België probeert al geruime tijd om een ruimere norm te krijgen.

De ,,verbazingwekkende'' onderzoeksresultaten waarover minister Gabriëls sprak en die minister Aelvoet gisteren bekendmaakte betreffen Nederlands en Deens varkensvlees. Er was echter niets verbazingwekkends aan de hand met de Nederlandse varkensschouders en de Deense hammen. De analyses van het Nederlandse en Deense varkensvlees zijn gedaan in de VS. Omdat het vlees via België naar de VS was geëxporteerd, werd daar aangenomen dat het om Belgisch varkensvlees ging.

In de twee monsters van Nederlands varkensvlees werd 96 en 155 nanogram pcb's aangetroffen, ruim onder de norm van 200 nanogram. In de twee monsters van Deens vlees werd 241 en 247 nanogram gevonden. Dat is reden voor verder onderzoek naar mogelijke overschrijding van de dioxinennorm. Maar het is geen reden voor alarm. In België zelf kan een boer bij wiens vee meer dan 200 nanogram pcb's worden aangetroffen rustig verder werken, zolang de 500 nanogram niet is overschreden. Pas als na het alarmsein van meer dan 200 nanogram pcb's een dioxinentest is uitgevoerd waarbij blijkt dat ook de dioxinennorm is overschreden, wordt een boerenbedrijf geblokkeerd.

Minister van Volksgezondheid Aelvoet heeft de resultaten van de analyses alleen aangegrepen om de eis van de EU te bekritiseren dat België bij overschrijding van de norm van 200 nanogram pcb's vlees onderzoekt op dioxinen. Er bestaat tot nu toe geen norm die voor alle EU-landen geldt. ,,Deze resultaten tonen aan dat het pcb-probleem minstens ook een Europees probleem is. De Belgische regering zal zich bij de Europese instanties blijven inzetten om tot een veralgemeende Europese norm te komen'', aldus Aelvoet.

    • Ben van der Velden