Miljoenenboete voor stroomsector

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) legt de stroomsector een boete op van 14 miljoen gulden wegens misbruik van zijn machtspositie. Het is de eerste keer dat deze antikartelautoriteit een boete uitdeelt.

De NMa treedt sinds vorig jaar op tegen kartelafspraken tussen ondernemingen, onderzoekt fusies en behandelt klachten over misbruik van economische machtsposities. De toezichthouder op de vrije mededinging kan wettelijk concurrentiebelemmerende activiteiten verbieden.

De Samenwerkende elektriciteits productiebedrijven, de Sep, is eigenaar van het landelijke elektriciteitsnet. Volgens de NMa heeft het bedrijf de Mededingingswet overtreden door in 1997 het Noorse Norsk Hydro te beletten stroom te importeren uit Duitsland en via het Nederlandse hoogspanningsnet te transporteren naar zijn kunstmestfabriek in het Zeeuwse Sluiskil. Norsk Hydro diende hierop een klacht in bij de NMa.

NMa-directeur A. Kist noemt de weigering van de Sep ,,monopolistengedrag'' en ,,een zware overtreding van de Mededingingswet''. Andere grootverbruikers van energie kregen wel toestemming van de Sep om uit het buitenland geïmporteerde stroom via het Nederlandse elektriciteitsnet te transporteren. Dat Norsk Hydro dit niet mocht noemt Kist ,,discriminatie''. De Sep heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan ,,ernstig misbruik van haar economische machtspositie''.

De Sep noemt de beslissing van de NMa een ,,publiciteitsstunt'' waarin de Sep ,,nodeloos aan de schandpaal wordt genageld''. De uitspraak heeft betrekking op een situatie van twee jaar geleden, toen de oude Elektriciteitswet nog van toepassing was.

Sinds de invoering van de nieuwe wet in 1998, die liberalisering van de stroomsector met zich meebracht, is de Sep niet meer verantwoordelijk voor het stroomtransport. ,,Een boete zou bedoeld moeten zijn om te voorkomen dat iets in de toekomst niet opnieuw gebeurt. Dat kan onder de nieuwe wet niet eens meer'', aldus de Sep.

De Sep stelt dat ze terecht heeft geweigerd geïmporteerde stroom over het Nederlandse net te transporteren naar de kunstmestfabriek. De Sep verdacht Norsk Hydro, dat bij de productie van kunstmest opgewekte elektriciteit verkoopt aan energiebedrijven, ervan de geïmporteerde energie te willen doorverkopen. De Sep-woordvoerder noemt dit ,,witwassen'' van geïmporteerde stroom. Stroom importeren was onder de vorige Elektriciteitswet alleen toegestaan voor eigen gebruik.

Volgens de NMa was de stroom die Norsk Hydro wilde importeren wel degelijk voor eigen gebruik bedoeld. Het bedrijf verkoopt alleen energie die ze zelf heeft opgewekt. De argumentatie van de Sep is ,,gezocht'', aldus Kist. De Sep bekijkt of ze in beroep gaat tegen de boete.