Landbouw wil uitleg België over pcb's

Het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wil opheldering van de Belgische minister Aelvoet (Volksgezondheid) die in het openbaar zou hebben gerept over te hoge concentraties giftige pcb's in Deens en Nederlands vlees.

In Belgische kranten is forse ophef ontstaan omdat Aelvoet zou hebben gezegd dat de Verenigde Staten partijen ham uit Nederland en Denemarken hebben geweigerd wegens ontoelaatbare concentraties pcb`s. Volgens een woordvoerder van minister Brinkhorst (Landbouw) is vooralsnog niet duidelijk waar en welke uitspraken zij daarover zou hebben gedaan.

Mochten de berichten over die uitlatingen juist zijn, dan is Den Haag `onaangenaam verrast' omdat de Belgische regering Nederland noch het Permanent Veterinair Comité van de Europese Commissie van de uitkomsten op de hoogte heeft gesteld. De woordvoerder van Brinkhorst zei vanochtend dat België dat in zo'n geval onmiddellijk had moeten doen. ,,Het is de standaard een betrokken lidstaat zo snel mogelijk over zo'n belangrijke zaak te informeren, en ook het Permanent Veterinair Comité van de Europese Commissie.'' Zolang Nederland niet weet waar het precies om gaat, kan geen onderzoek worden ingesteld.

Volgens de Belgische minister Gabriëls (Landbouw) wil België niet bij het Permanent Veterinair Comité aankloppen, omdat het land nog altijd kampt met de dioxinecrisis die dit voorjaar is uigebroken. Vermenging van beide kwesties kan worden opgevat als chantage, meent Gabriëls.

BELGIË: pagina 19