Kampslachtoffers

Naar aanleiding van het bericht in NRC Handelsblad van 16 augustus onder het hoofd `Bär, kampslachtoffers moeten Japan vergeven' wil ik als betrokkene opmerken dat vergeven zinloos is als de dader blijft volhouden juist gehandeld te hebben.