Kabinet volgt Bijlmerrapport

Het kabinet wil dat luchtverkeersleiders de mogelijkheid krijgen op hun radarschermen de bebouwing zichtbaar te maken, waarover de vliegtuigen die ze begeleiden vliegen. Premier Kok heeft dit gisteren in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Het kabinet volgt hiermee een van de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer (commissie-Meijer). Volgens Kok lijkt een dergelijk systeem haalbaar. De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) stelt thans een nader onderzoek in naar de technische kant van de zaak. Het nieuwe systeem zou al binnen enkele maanden zijn beslag moeten krijgen.

Bij velen wekte het bevreemding dat het in moeilijkheden verkerende El Al-vrachtvliegtuig, dat op 4oktober 1992 uiteindelijk in de Bijlmermeer neerstortte, over een woonwijk terug wilde vliegen naar Schiphol. Premier Kok wees er echter gisteren in zijn brief op dat zich zo'n situatie ook in de toekomst nog zou kunnen voordoen. In laatste instantie is het namelijk aan de piloot en de bemanning van een in moeilijkheden verkerend vliegtuig om de route te bepalen waarlangs zij naar de luchthaven willen vliegen. Zij kunnen immers het beste overzien wat de (on)mogelijkheden van het toestel op dat moment zijn.

Kok geeft in zijn brief aan dat het kabinet alle 22 aanbevelingen van de enquêtecommissie grotendeels of helemaal volgt. Een complicatie is echter dat sommige aanbevelingen slechts in internationaal verband zijn te realiseren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de suggestie in de toekomst bij het vervoer van gevaarlijke stoffen niet alleen te letten op de risico's voor bemanning, passagiers en verladers maar ook op die voor eventuele andere betrokkenen op de grond.