GroenLinks hekelt Bolkestein

GroenLinks vraagt zich af of Frits Bolkestein wel lid kan worden van de Europese Commissie. GroenLinks Europarlementariër Joost Lagendijk heeft voor die twijfel argumenten aangedragen in een brochure die vandaag in vier talen in Brussel is verschenen.

Hij vindt dat Bolkestein niet eenvoudig van zijn verleden afstand kan nemen door te zeggen dat hij de bijnaam van euroscepticus verwerpt. Lagendijk citeert Bolkestein die in 1996 op de vraag of hij euroscepticus was antwoordde met: ,,In zeker opzicht wel, ja.'' De brochure is een verzameling van voornamelijk kritische citaten van Bolkestein over de Europese Unie.

Maar voor de oud-VVD-leider hoeft het boekje geen reden voor grote ongerustheid te zijn. Lagendijk biedt Bolkestein de kans op een positieve beoordeling door op 6 september tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement afstand te nemen van zijn vroegere opvattingen over Europa.

In 1996 noemde Bolkestein zichzelf euroscepticus in de zin ,,dat ik het federale ideaal verwerp en vind dat we de unanimiteitsregel overeind moeten houden''. Hij zei ook dat ,,buitenlands beleid, asielbeleid en drugsbestrijding hoofdzakelijk intergouvernementeel zullen zijn, dus buiten het kader van de Europese Unie vallen''.

Dossiervia www.nrc.nl/Doc

    • Ben van der Velden