Groei van economie overtreft verwachting

De Nederlandse economie blijft in hoog tempo groeien. Na een groei van 3 procent op jaarbasis in het eerste kwartaal van dit jaar nam het bruto binnenlands product in het tweede kwartaal met 3,2 procent toe.

Dit blijkt uit de eerste raming van het centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de economie in het tweede kwartaal, die vanmorgen is gepubliceerd.

Het groeicijfer overtreft in ruime mate de verwachting van economen in de marktsector, die gemiddeld een groei van 2,7 procent hadden voorspeld. Met name de consumptieve bestedingen van huishoudens joegen de groei van de economie op. In juni namen de bestedingen toe met 5 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In het eerste halfjaar bedroeg de groei van deze bestedingen, die goed zijn voor bijna tweederde van alle bestedingen in de economie, gemiddeld 4 procent. Vooral luxe, duurzame goederen blijven een sterke groei vertonen, met 8,9 procent in het eerste halfjaar. De overheidsconsumptie bleef, met een toename van 2 procent, achter bij de overige bestedingen.

Gisteren bleek tijdens het begrotingsoverleg van het kabinet dat het Centraal Planbureau (CPB) voor de derde maal sinds maart zijn raming voor de economische groei in 1999 naar boven heeft bijgesteld, tot 2,75 procent. Economen van de grote banken hielden er vanmorgen rekening mee dat dit groeicijfer in de praktijk nog hoger kan uitvallen. Daarmee lijkt nauwelijks meer sprake van de economische dip, die na het economisch gunstige 1998 werd verwacht.

Tijdens de begrotingsbesprekingen bleek dat nieuwe, bijgestelde ramingen van het CPB ervan uitgaan dat de economie volgend jaar met 2,5 procent groeit. Van de voorspelling dat het begrotingstekort in 2000 vrijwel wegvalt tot 0,1 procent blijkt het Planbureau te zijn teruggekomen. Dat tekort wordt nu geraamd op 0,5 procent. Het kabinet heeft voor de komende drie jaar nog eens 1 miljard gulden vrijgemaakt voor lastenverlichtingen, bovenop de 6 miljard die al bekend waren.

Naast de consumptieve bestedingen blijkt ook de buitenlandse handel een impuls te hebben gegeven aan de economische groei. Voor het eerst sinds een jaar groeide de uitvoer sneller dan de invoer. Ook blijken de producenten van goederen zich te herstellen. De toegevoegde waarde bij de industrie nam toe met 2,2 procent, tegen gemiddeld nog geen half procent in de vier kwartalen daarvoor.

Alleen de investeringen bleven achter, met een groei van 1,2 procent. De oplevering van grote investeringsprojecten verstoort dit cijfer. Als een correctie zou worden toegepast voor incidentele factoren, zouden de investeringen volgens het CBS met 6,5 procent zijn toegenomen.

LASTENVERLICHTING: pagina 3

SCHULDREDUCTIE: pagina 7

CONSUMPTIE: pagina 17