Geldmarktrente in een dip

Voor de zesde keer sinds de start van de monetaire unie stond de Weekstaat van het Eurosysteem in het teken van het einde van de kasreserveperiode, die eindigde op 23 augustus.

Tegen het einde van de kasreserveperiode neemt traditiegetrouw het beroep op de marginale beleningsfaciliteit en/of het gebruik van de depositofaciliteit toe. Dit keer stalden de banken een fors bedrag op de depositofaciliteit. Deze nam met 4,8 miljard euro toe tot bijna 5 miljard euro.

Daarnaast leidt het einde van een dergelijke periode veelal tot forse schommelingen in de daggeldrente. Dit gebeurde ook deze week. De daggeldrente daalde tijdelijk tot 1,84 procent en lag daarmee ver onder de refi-rente van 2,5 procent en maar net boven de depositorente van 1,5 procent.

De daling van de daggeldrente en de toename van het gebruik van de depositofaciliteit waren het gevolg van een combinatie van een relatief ruime geldmarkt en het einde van de kasreserveperiode.

Tegen het einde van de kasreserveperiode stellen banken alles in het werk om eventuele tekorten of overschotten op de reserverekening weg te werken. De reden is dat het Eurosysteem voor een overschot op de reserverekening geen vergoeding geeft en een tekort verbiedt. Voor de banken is het dus zaak om op de laatste dag van de reserveperiode geen overschotten of tekorten te realiseren.

Een week voor het einde van de reserveperiode bedroeg de gemiddelde reserveaanhouding al 105,7 miljard euro, 2,8 miljard meer dan de verplichte aanhouding.

De forse afname van het aantal bankbiljetten in omloop als gevolg van het naderende einde van de zomervakantie, zorgde voor additionele ruimte op de geldmarkt. De 3 miljard euro kleinere toewijzing op de basisherfinanciering en de toename van het schatkistsaldo met hetzelfde bedrag roomden de geldmarkt onvoldoende af.

De mogelijkheid bestaat dat de Europese Centrale Bank bij het bepalen van het toe te wijzen bedrag op de herfinancieringsregeling, de afname van de bankbiljettenomloop te laag heeft ingeschat. In een poging het gerealiseerde overschot op de kasreserverekening omlaag te brengen, plaatsten veel banken hun overschot aan liquiditeiten op de depositorekening. De kasreserverekening daalde uiteindelijk met ruim 7 miljard euro.

Bron: ING Economisch Bureau