Consumenten blijven aanjagers economie

De consumptieve bestedingen blijven de grote aanjager van de economie. Dat blijkt uit de jongste gegevens over de bestedingen die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekendmaakte. Volgens de cijfers namen de bestedingen van gezinnen 2,5 procentpunt voor hun rekening van de 3,1 procent die het bruto binnenlands product in het eerste halfjaar gemiddeld groeide.

Uitgaven aan duurzame goederen blijven, met een groei van 8,9 procent op jaarbasis in de eerste helft van het jaar, de grootste stijger. De toename in deze categorie is zelfs groter dan in de eerste helft van het economische topjaar 1998. Met name aan elektronica en auto's werd een recordbedrag besteed. In het tweede kwartaal nam het groeitempo van de bestedingen aan duurzame goederen wel iets af, tot 7,5 procent.

Ook de bestedingen aan diensten stegen in het eerste halfjaar sterker dan de economische groei, met 3,7 procent. Met name aan financiële diensten, communicatie, vervoer en zakelijke diensten werd meer uitgegeven. Een afname was te zien bij de uitgaven aan voedingsmiddelen. Dat is een trend die al geruime tijd aan de gang is.

Ook de uitvoer droeg in het tweede kwartaal bij aan de economische groei, die op jaarbasis 3,2 procent bedroeg, na een groei met 3 procent in het eerste kwartaal. De uitvoer steeg met 3,5 procent in het tweede kwartaal, hetgeen gelijk is aan het groeitempo in de vorige twee kwartalen. Voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 1998 groeide de uitvoer sneller dan de invoer. Daarmee gaf de export een extra impuls aan de telling van het bruto binnenlands product.

Het CBS constateert herstel van de industriële productie in de periode april-juni. De toegevoegde waarde bij de producenten van goederen nam toe met 2,2 procent op jaarbasis, tegen een groei van gemiddeld nog geen half procent in de vier voorafgaande kwartalen. De investeringsgroei nam in het tweede kwartaal af tot 1,2 procent, na in het eerste kwartaal nog 6,9 procent te hebben bedragen.