Ceteco-affaire

Dat NRC Handelsblad ( 7 augustus) naar aanleiding van de Ceteco-affaire in Zuid-Holland eens ging kijken hoe het staat met het treasurybeleid in gemeenteland lag voor de hand. De gemeente Arnhem heeft zich bij uw vragen open en coöperatief opgesteld en u uitgebreide documentatie toegezonden. Daarnaast heeft ondergetekende telefonisch nadere inlichtingen verstrekt. Het artikel `Vele gemeenten bankieren riskant' bevat echter informatie over de gemeente Arnhem die de redacteuren onmogelijk uit de gegeven documentatie en het telefonische contact kunnen hebben opgemaakt.

Met name de passages op de voorpagina kunnen niet door de beugel: ,,Zestien van de dertig blijken geen principiële bezwaren te hebben tegen speculeren op de geldmarkt. Zo voeren Arnhem en Zwolle een bankierspraktijk. Arnhem ziet dit als `commerciële uitnutting' van ambtelijke kennis; de gemeente verdient daar jaarlijks miljoenen guldens mee''. Ieder mens leest hieruit dat de gemeente Arnhem speculatief bezig is en eigenlijk met de provincie Zuid-Holland op één lijn gesteld moet worden. Berichtgeving op radio en Teletekst welke gebaseerd was op uw berichtgeving tendeerden ook in deze richting.

Niets is minder waar. Kasgeld staat bij ons gewoon op de bank. Ons treasurybeleid is juist risicomijdend. We zijn wel actiever en creatiever dan de meeste andere gemeenten in de wijze waarop wij geld aantrekken. Zo waren wij de eerste gemeente met een Medium Term Notesprogramma (een soort obligaties), de eerste gemeente met een Europees Medium Term Notes programma en – samen met Nijmegen – de eerste gemeente die een Europees Medium Term Notes programma in Euro's startte. Met het aldus goedkoper aantrekken verdienen wij veel geld, maar daar is niets speculatiefs aan en alleen maar goed voor de gemeenschap.

Arnhem leent ook geld aan derden, maar daaraan `verdienen' wij hooguit enkele tonnen per jaar. Geld verdienen is daarbij ook niet het doel. Het verstrekken van goedkope leningen is voor ons een subsidievervangend instrument. Door goedkope leningen kunnen projecten worden gerealiseerd die anders alleen dankzij (extra) subsidies tot stand komen. Voorwaarde voor het verkrijgen van een gemeentelening is dan ook dat de instelling c.q. het project beleidsmatig relevant is. Daarbij worden de risico's steeds goed beoordeeld, worden zekerheden zoals het eerste recht van hypotheek geëist en wordt het betalingsgedrag scherp in de gaten gehouden. Garanties op door derden verstrekte leningen geven wij niet af (afgezien van gemeentegaranties voor eigen woningen). Dergelijke garanties kennen namelijk een hoger risicoprofiel dan het zelf lenen. Niet alleen is het rentepercentage vaak lager, waardoor de jaarlast en daarmee automatisch het risico geringer is, de rentemarge tussen de door ons aangetrokken middelen en de uitgeleende middelen wordt gestort in een risicofonds. Ook daarmee wordt het risico verder beperkt.

    • Wethouder Financiën Gemeente Arnhem
    • H.J.J. Lenferink