Behandeling Aboriginals

Het Australische parlement heeft een motie aangenomen waarin de behandeling van de Aboriginal-bevolking wordt betreurd. Erkend wordt ,,dat de jarenlange slechte behandeling van veel inheemse Australiërs over een lange periode het meest schadelijke hoofdstuk in onze nationale geschiedenis vertegenwoordigt''. Maar de motie bevat geen regelrechte verontschulding, zoals sommige Aboriginal-leiders eisen. Premier Howard, die aanvankelijk de noodzaak van de motie niet in zag, sprak over ,,een waterscheiding in het verzoeningsproces''. Dat de uitspraak er toch is gekomen, is het gevolg van overleg tussen de conservatieve regering en de Democratische senator Aden Ridgeway, een Aboriginal die nog maar drie weken in de Senaat zit. Hij heeft naam gemaakt als een bijzonder effectief verdediger van de belangen van de ongeveer 200.000 Aboriginals.