Randstad laat zich niet opjagen

Toen Hans Zwarts in de lente van 1998 overstapte van ING naar Randstad werd hij met enige argwaan gevolgd. Zwarts ontpopte zich als een man van de grote stappen.

Ook in de werelduitzendbranche woedt een consolidatieslag. Randstad kocht het afgelopen jaar het Amerikaanse Strategix en het Duitse Time Power. Marktleider Adecco lijfde recent het Amerikaanse Olsten in, waardoor een onderneming is ontstaan met een drie keer zo grote omzet als Randstad.

Gaat Randstad het gat verkleinen met nieuwe acquisities?

,,Wat Adecco doet is natuurlijk een grote stap, maar ik denk niet dat het landschap in onze branche er wezenlijk door verandert. Wij hebben ook naar Olsten gekeken, maar het bleek niet in onze strategie te passen. Olsten zit vooral in de industrie met lage marges en wij sturen juist op steeds bredere marges. Wij gaan dus door met wat we doen en als we onderweg een goede acquisitiemogelijkheid tegenkomen, zullen we daar zeker op inhaken.''

Is een overname van een Nederlandse partij mogelijk? Vedior zou op eerste gezicht goed passen.

,,Alles is denkbaar. Maar er zijn veel haken en ogen. Gezien onze hoge marktaandelen in Nederland en België vrees ik dat we daar tegen de mededingingsautoriteiten zouden aanlopen. Ook heb ik een zwaar hoofd in Frankrijk waar VediorBis sterk is, maar waar de concurrentie van Adecco en Manpower groot is.''

Wat is uw bondige oordeel over de eigen halfjaarcijfers?

,,Nettowinst plus 46,8 procent, omzet plus 40 procent en bedrijfsresultaat plus 42,2 procent. Dat zijn toch wel cijfers waarmee je voor het bord kunt staan. Nog beter dan vorig jaar. Al moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat onze recente acquisities ook zijn meegenomen.''

Hoe beïnvloedt de extreme krapte op de arbeidsmarkt uw werk?

,,Ons vak is vraag en aanbod bij elkaar brengen. Als de aanbodkant gespannen raakt, zoals in Nederland en de VS, dan is het onze taak daar creatief mee om te gaan. Het stelt aan ons hogere eisen om mensen te werven, het werk attractief voor ze te maken en ze vast te houden. Gezien onze cijfers lukt dat.''

U zit in elf landen. Voldoet dat voor een 'global player'?

,,Nee natuurlijk niet. Maar onze markt is voor 82 procent in West-Europa en de VS en daar is nog erg veel te doen. We kennen daar de markten en daar gaan we verder. Er is ongetwijfeld veel business in China of Zuid-Amerika, maar zover zijn we nog niet.''

    • Ferry Versteeg