Kabinet trekt miljard uit voor lagere belasting

Het kabinet trekt voor volgend jaar één miljard gulden uit voor een verlaging van de belasting. Voor mensen met een baan wordt de belastingaftrek voor arbeidskosten verhoogd. Voor arbeidsintensieve diensten gaat de BTW omlaag.

Het kabinet praat vanmiddag over de lastenverlichting, die mede bedoeld is om de werkgelegenheid te stimuleren. Daarbij wordt ook gesproken over de financiering van de al eerder aangekondigde verhoging van de kinderbijslag en van de belastingaftrek voor ouderen. Het paarse kabinet wil daarmee iets doen aan de achtergebleven koopkracht van mensen met kinderen en van ouderen met AOW en een klein of geen aanvullend pensioen.

Het arbeidskostenforfait, zoals de vaste belastingaftrek voor arbeidskosten heet, bedraagt nu 3.108 gulden, maar zal enkele honderden guldens stijgen. Welke dienstverlening in aanmerking komt voor een verlaging van het BTW-tarief van 17,5 naar 6 procent wordt nog uitgezocht, maar gedacht wordt aan bijvoorbeeld schoenmakers en schoonmakers. De verhoging van de kinderbijslag bedraagt mogelijk 200 gulden per jaar per kind.

De lastenverlaging in het jaar 2000 wordt mogelijk gemaakt door de extra inkomsten, die dit en volgend jaar in de schatkist zullen vloeien. Volgens vorige week uitgelekte ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) groeit de economie in 1999 met 2,5 procent en volgend jaar met 2,25 procent, in beide jaren een kwart procent meer dan eerder voorspeld. Dat levert de staat extra belastinginkomsten op, zij het dat het CPB en het ministerie van Financiën nog twisten over de omvang ervan. Ook de gasbaten vallen hoger uit, door het herstel van de olieprijs.

Een deel van de inkomstenmeevaller wordt volgens het regeerakkoord gebruikt voor de reductie van het begrotingstekort, een ander deel gaat naar de lastenverlichting. Het tijdstip van de lastenverlichting was nog een punt van discussie in het kabinet. De VVD-ministers Zalm (Financiën) en Jorritsma (Economische Zaken) wilden de belastingverlaging het liefst doorschuiven naar 2001, wanneer de belastingherziening en belastingverlaging van 4,6 miljard gulden is gepland.

Op die manier zou de toch al behoorlijk draaiende economie volgend jaar niet verder worden opgejaagd met koopkrachtverbeteringen. PvdA-minister De Vries (Sociale Zaken) wilde echter de werkgelegenheid en de koopkracht stimuleren.

De Vries heeft nu zijn zin gekregen met de lastenverlichting voor werkenden en mensen die aan het werk zouden moeten komen. Het begrotingstekort zal nu volgend jaar zeker niet 0,1 procent bedragen, omdat het CPB bij die raming is uitgegaan van gelijkblijvende lasten. Overigens noemde premier Kok deze raming vorige week al te optimistisch. Hoe hoog het tekort wordt, is nog onbekend.

De koopkrachtreparatie voor minima, ouderen en mensen met kinderen wordt niet betaald uit de inkomstenmeevaller. Deze extraatjes, die Kok deze zomer zomer al aankondigde, moeten worden gedekt uit de lopende uitgaven. Volgens eerdere berekeningen van het CPB zit er dankzij de economische groei ook een meevaller bij de sociale uitkeringen aan te komen van ongeveer 1,5 miljard gulden.