Impasse in Orahovac lijkt volledig

In Orahovac, waar de Kosovo-Albanezen weigeren Russische soldaten van de vredesmacht KFOR toe te laten, lijkt de impasse compleet. De Albanezen lijken vastbesloten hun blokkade vol te houden.

Gesprekken tussen vertegenwoordigers van de bevolking enerzijds en Russische, Duitse en Nederlandse KFOR-officieren anderzijds leidden gisteren tot niets. De Albanezen wezen zelfs een compromisvoorstel af om de Russische KFOR-soldaten samen met de Nederlandse Gele Rijders – die tot dusverre in Orahovac zijn gelegerd maar daar eind deze week moeten vertrekken – in Orahovac te laten patrouilleren.

,,We blijven hier tot de Russen moe zijn en het opgeven'', zei gisteren een van de enkele duizenden inwoners van Orahovac die de wegblokkades bemannen. Doelend op de ondraaglijke hitte voegde hij daaraan toe: ,,Het weer kan ons niet schelen, al vallen er stenen uit de hemel. We zullen hier blijven omdat alles beter is dan criminelen tot onze stad toe te laten.'' Een andere blokkadeleider zei dat de Russen beter naar andere plaatsen in Kosovo kunnen worden gestuurd ,,waar geen oorlogsmisdaden door Russen zijn gepleegd''. Volgens de inwoners van Orahovac hebben tijdens de Kosovo-oorlog Russische vrijwilligers aan de kant van de Serviërs deelgenomen aan de `etnische zuivering' in het gebied.

Inmiddels hebben de Albanezen hun blokkade, die vandaag de derde dag inging, organisatorisch geperfectioneerd. Er zijn parasols opgesteld om de bemanning van de blokkades tegen de zon te beschermen en kinderen venten met mineraalwater, bier en frisdrank. ,,We kunnen blijven, een week, een maand, een jaar. We hebben te eten en te drinken. Er is toch verder geen werk. De velden die ons brood hadden kunnen geven zijn door de Russen en de Serviërs verwoest en onze vrouwen kunnen op het vee passen'', aldus een van de Albanezen.

KFOR heeft de hoop op een compromis nog niet opgegeven. Een Nederlandse woordvoerder zei gisteren dat de vredesmacht geen geweld wil gebruiken en verder wil praten in de hoop de Albanezen te kunnen overtuigen de Russen toe te laten.

In Moskou is de blokkade van Orahovac gisteren bestempeld als een ongerechtvaardigde, goed georganiseerde provocatie'' en een ,,uitdaging aan het adres van de internationale gemeenschap''. In een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou werd gewezen op het voortreffelijke gedrag van de Russen in Kosovo. ,,Sinds het begin van de crisis heeft Rusland een evenwichtig standpunt ingenomen, gebaseerd op exclusief politieke middelen en gelijke rechten voor alle inwoners van de provincie, ongeacht hun etnische achtergrond.'' Die benadering, aldus het ministerie, zal door de Russische KFOR-eenheden strikt worden gehandhaafd. (Reuters, AFP, AP)