Goede resultaten voor Van Lanschot

De winst van Van Lanschot Bankiers is het eerste halfjaar met 20 procent gestegen naar 68,5 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat voor belastingen steeg met 18,2 procent naar bijna 99 miljoen. Het balanstotaal nam met 9 procent toe tot 17,9 miljard. Zowel het aantal particuliere klanten als het aantal familiebedrijven steeg met 7 procent. Het renteresultaat groeide met 25,8 procent tot bijna 150 miljoen. De bank verwacht over heel 1999 een hogere nettowinst te realiseren. (ANP)