De Grave neemt afstand van VVD-notitie

Minister De Grave (Defensie) ziet geen aanleiding op korte termijn een voorlichtingscampagne te organiseren om de bevolking voor te bereiden op de gevaren van massavernietigingswapens. Ook heeft hij geen behoefte permanent Nederlandse militairen te legeren in NAVO-landen die aan Rusland grenzen.

De bewindsman reageerde daarmee op enkele conclusies in het dinsdag verschenen rapport `Krijgsgerommel achter de kim'. Daarin waarschuwt het wetenschappelijk bureau van de VVD, de Teldersstichting, voor nieuwe bedreigingen van de Nederlandse veiligheid. In het ongevraagd advies aan de VVD wijst auteur P. van Schie de verspreiding van massavernietigingswapens en de destabilisatie van de voormalige Sovjet-Unie aan als grootste veiligheidsrisico's voor de Europese Unie. Van Schie omschrijft het rapport als een bijdrage aan de discussie over de Hoofdlijnennotitie voor een nieuwe Defensienota. Hij pleit voor het opzetten van een effectief antiraketsysteem. Een dergelijk systeem zou projectielen met een nucleaire danwel biochemische lading al in een vroeg stadium moeten kunnen onderscheppen.

Bovendien moet de Nederlandse bevolking worden voorbereid op deze gevaren, meent de auteur. De minister zou er goed aan doen burgers en hulpverleningsinstanties te informeren over de gevaren en noodscenario's aan te leggen voor een nucleaire calamiteit of een aanval met biologische of chemische wapens. Van Schie noemt het onverstandig de defensiecapaciteit te zeer te richten op crisisbeheersings- of vredesoperaties.

De Grave, zelf VVD'er, constateerde dat de analyse grotendeels overeenkomt met die in de Hoofdlijnennotitie. De conclusies die de Teldersstichting daar aan verbindt, kan hij echter niet delen. ,,Er is terecht veel aandacht voor de verspreiding van massavernietigingswapens en daar moet ook goed over worden nagedacht. Maar het juiste antwoord is op dit moment nog lastig te formuleren'', aldus de bewindsman. De VVD-fractie in de Tweede Kamer reageert eveneens terughoudend op het rapport. (ANP)