Britse NAVO-chef wordt nu al in de adelstand verheven

Hij is oud-vakbondsman en de zoon van een politieagent op de Hebriden, maar George Robertson, de Britse minister van Defensie, mag zich binnenkort Lord Robertson of Port Ellen noemen, naar het grootste dorp op Islay, het Schotse turf- en whisky-eiland waar hij in 1946 werd geboren. Bij zijn nieuwe titel horen geen landerijen – die zijn al een eeuw of wat in kleinere kring verdeeld – maar de aanstaande secretaris-generaal van de NAVO krijgt wel voor het leven een stoel in het Hogerhuis, de Britse Eerste Kamer.

,,Het is een geweldige eer en privilege om tot het House of Lords verheven te worden'', zei Robertson gisteren in zijn niet door Eton of Oxford gepolijste tongval, die hem tijdens de Kosovo-crisis het vertrouwenwekkende imago bezorgde dat NAVO-stuurlui wel kunnen gebruiken. ,,George heeft het ontzettend verdiend'', zei John Reid, minister voor Schotland en Robertsons vermoedelijke opvolger.

Is dat zo? Ex-ministers met een goede staat van dienst komen op voordracht van de zittende premier niet zelden in het Hogerhuis, maar twee jaar in het kabinet is wel erg kort. Misschien ook vond Tony Blair dat een Brit aan het roer van de NAVO een titel moet hebben. Lord `Pug' Ismay (1952-'57) en Lord Peter Carrington (1984-'88) gingen Robertson voor als secretaris-generaal, maar die twee hadden titel en zetel geërfd.

De Conservatieven en nationalistische Schotten, voor één keer op dezelfde lijn, geloven dat er meer aan de hand is met de elevation. Want door over te stappen van het Lager- naar het Hogerhuis komt Robertsons huidige parlementszetel vrij en moet in zijn Schotse kieskring – Hamilton South – een tussentijdse verkiezing worden gehouden. En laat die nou net vallen op 23 september, de eerste dag van de jaarlijkse partijconferentie van de Scotish National Party (SNP), die een onafhankelijk Schotland wil.

,,Dit is misbruik van de democratie en van het adelssysteem'', zei een nijdige John Swinney, de tweede man van de SNP. Het is een poging de publieke aandacht af te leiden van de nationalistische agenda, aldus Swinney. En vlak voor het jaarcongres en met het Britse en Schotse parlement op reces kan de SNP nauwelijks effectief campagne voeren voor het Labour-bastion.

Een ,,cynische'' manoeuvre, zei ook Tory-voorzitter Michael Ancram. Hij had nog een andere bedenking. ,,Ik feliciteer Robertson met zijn benoeming'', aldus Ancram, ,,Maar ik vraag me af hoe dit is te rijmen met de hervorming van het Hogerhuis die Labour zo graag wil.''