2.100 Kosovaren vragen asiel aan in Nederland

Ruim 2.100 Kosovo-Albanezen hebben zich sinds het begin van dit jaar gemeld bij Nederlandse aanmeldcentra voor een verblijfsvergunning. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft geen aanwijzingen dat zich onder deze groep een groot aantal vluchtelingen uit Albanië of Macedonië zou bevinden, zoals een Albanese organisatie eerder suggereerde. In totaal hebben zich tussen januari en begin augustus 2.640 personen uit het voormalige Joegoslavië gemeld voor asiel. Op uitnodiging van de Nederlandse regering zijn in juni ongeveer 4.000 vluchtelingen uit Kosovo naar ons land gekomen en van hen is de helft inmiddels weer teruggekeerd.