Water Flevoland tegen verdroging

De Flevolandse Drinkwatermaatschappij (FDM), Waterleidingbedrijf Midden-Nederland en Waterbedrijf Gelderland hebben vanmorgen in Zeewolde een overeenkomst getekend, waarmee de verdroging in Gelderland en Utrecht (het `oude land') wordt tegengegaan. In centraal Nederland vormt verdroging een bedreiging voor vochtige natuurgebieden. Het onttrekken van grondwater in deze gebieden is een van de oorzaken van de verdroging. Door in Flevoland meer en in Gelderland en Utrecht minder grondwater op te pompen, kan de verdroging afnemen in Utrecht en Gelderland. (ANP)