VS: plan hormoonvrij vlees voor Europese Unie

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw werkt aan de ontwikkeling van een systeem waardoor de export van vlees dat vrij is van groeihormomen naar Europa hervat kan worden. Kern van de aanpak is dat er een gestandaardiseerde verslaglegging moet komen, die aantoont dat het vlees niet afkomstig is van dieren die met groeihormonen zijn grootgebracht.

De Amerikaanse inspectiedienst Food Safety and Inspection Service (FSIS) heeft in een brief aan ondernemers in de vleesindustrie laten weten dat de schriftelijke documentaties de basis moeten vormen voor controle door derden. Alle fasen van de productie van het vlees, van geboorte tot slacht en de daarop volgende bewerkingen, moeten door derden gecontroleerd kunnen worden, meent de FSIS.

Het is overigens niet duidelijk hoe lang het nog duurt voordat de export van hormoonvrij vlees vanuit de VS wordt hervat. De Amerikaanse inspectie vindt dat elk transport van vlees naar Europa getest moet worden op de aanwezigheid van groeihormomen, totdat de bedrijfstak heeft aangetoond dat de nieuwe aanpak effectief is.

De export van vlees vanuit de VS en Canada naar Europa leidt al langere tijd tot conflicten. Europa wil geen vlees van dieren die opgroeien met behulp van kunstmatige groeistoffen. Sinds 1989 hebben de Verenigde Staten dan ook alleen maar hormoonvrij vlees naar Europa geëxporteerd. In april dreigde Europa ook de import hiervan stop te zetten, omdat uit onderzoeken bleek dat 12 procent van de transporten resten van kunstmatige groeihormomen bevatte.

Vlak voordat het importverbod op 15 juni zou ingaan kondigde de EU aan deze maatregel nog zes maanden op te schorten in afwachting van resultaten van nadere besprekingen met de VS. (Reuters)