Vertrouwen loopt terug bij industrie

Het vertrouwen van de Nederlandse industrie in de economie is vorige maand licht teruggelopen. Er waren minder ondernemers dan een maand eerder die het komende kwartaal meer bedrijvigheid verwachten. Per saldo geloven de meesten echter nog steeds dat die verder zal stijgen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen heeft gepubliceerd.

Het saldo van het vertrouwen van ondernemers liep terug naar 1,4, tegen 2,4 in juni. Daarmee blijft de stemming positief, nadat het CBS in februari van dit jaar voor het eerst sinds begin 1996 een negatief cijfer berekende van -1,1. Daarna is het vertrouwen gestaag opgelopen, zij het naar bescheiden waarden. In de loop van 1997 en de eerste helft van vorig jaar was het vertrouwen nog op een hoogtepunt, met waarden tussen de 3 en ruim 7.

Hoewel de stemming in juli licht terugliep, hebben ondernemers wel meer orders ontvangen. Vooral het aantal binnenlandse opdrachten nam toe. De sector investeringsgoederen (duurzame producten) bleef in de genoemde periode achter bij andere sectoren. De bedrijven in die sector gaan er van uit dat de komende drie maanden geen groei zullen vertonen. De aardolie- en chemische industrie verwacht zelfs een daling van de bedrijvigheid.

Door het teruglopen van het producentenvertrouwen blijft het gat met het consumentenvertrouwen bestaan. Al ruim een jaar zijn consumenten veel rooskleuriger over de economie dan producenten. In juli steeg het consumentenvertrouwen juist naar het hoogste peil sinds september vorig jaar.