Tien miljard voor hulp aan werklozen

Voor de begeleiding van werkzoekenden is dit jaar ruim tien miljard gulden beschikbaar. Met dat bedrag kan zo'n 340.000 mensen werk, stage of een opleiding worden aangeboden. Dit komt neer op een kleine 30.000 gulden per persoon.

Dat blijkt uit een notitie van minister De Vries en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) die zij vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De bewindslieden geven aan dat ruim zeven miljard van het totale budget wordt besteed aan het begeleiden van mensen die langer dan een jaar werkloos zijn. Een deel van de tien miljard is afkomstig van de Europese Unie en van gemeenten.

Het budget voor de begeleiding van werkzoekenden bedroeg in 1985 nog 3,8 miljard gulden. In dat jaar was volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek met 511.000 geregistreerde werklozen 9,7 procent van de beroepsbevolking werkloos, nu is dat 3,8 procent met 209.000 werklozen.

Dat het budget voor de begeleiding van werklozen sinds 1985 fors is gestegen is onder meer te wijten aan een verschuiving in beleid. De aandacht gaat nu uit naar het `reactiveren' van werklozen, waar vijftien jaar geleden de uitkeringsinstanties vooral bezig waren met het zo goed mogelijk verstrekken van uitkeringen. Of deze beleidsverschuiving ook vruchten afwerpt blijkt voor het ministerie van Sociale Zaken moeilijk na te gaan. Een groot deel van de gelden om werknemers naar werk te begeleiden blijft onbenut en het is vaak onduidelijk of werknemers dankzij of ondanks extra geld een baan vinden.

Van de 340.000 trajecten die dit jaar worden aangeboden gaan er 96.000 naar nieuwe werklozen en 40.000 zijn er voor langdurige werklozen. Verder wordt geprobeerd 83.000 arbeidsgehandicapten die niet in de WAO zitten terug naar werk te begeleiden. Aan 30.000 WAO'ers die tot arbeid in staat zijn wordt een traject geboden. Tenslotte wordt 3,7 miljard van de tien miljard uitgetrokken om 90.000 mensen een baan te bieden in de sociale werkvoorziening.

Volgens het Tweede-Kamerlid Wilders (VVD) blijft nu nog een groot deel van het beschikbare geld ,,op de plank liggen''. Wilders mist in de notitie van De Vries en Hoogervorst maatregelen waarmee met ,,het enorm grote bedrag'' daadwerkelijk werklozen aan werk worden geholpen. Hij meent dat alle reïntegratie-inspanningen van de afgelopen jaren voor een beperkt deel hebben geleid tot de daling van de werkloosheid. ,,De economische groei is de bepalende factor. Ik denk dat als die afneemt het werkloosheidspercentage weer zal stijgen, ondanks deze tien miljard.''

De Vries en Hoogervorst schrijven dat er vorig jaar ongeveer 610.000 nieuwe werklozen bij zijn gekomen. Van hen lukte het circa 270.000 mensen niet om op eigen kracht aan de slag te komen.