Strijd over nalatenschap pleitbezorger pedofilie

Wat te doen met het vermogen dat E. Brongersma, pleitbezorger van de pedofilie, naliet aan een door hemzelf opgerichte stichting?

De Utrechtse psycholoog Lex van Naerssen eist vrijdag voor de president van de rechtbank in Haarlem schorsing van zijn ontslag als voorzitter van de dr. Edward Brongersmastichting. Hij is het niet eens met de wijze waarop hij door zijn twee voormalige medebestuursleden, de seksuologen Cees Straver en Frits Wafelbakker, aan de kant is gezet.

Van Naerssen was jarenlang assisent en vertrouweling van de vorig jaar op 86-jarige leeftijd overleden mr.dr. E. Brongersma. Deze advocaat en publicist was een bekend pleitbezorger van pedofilie. In 1946 werd Brongersma lid van de Eerste Kamer. Hij verliet de senaat in 1950, nadat hij was opgepakt wegens verboden omgang met een zestienjarige jongen, waarvoor hij later ook werd veroordeeld. In publicaties nam hij het op voor pedofielen. Van 1963 tot 1970 maakte hij opnieuw deel uit van de Eerste Kamer.

Brongersma richtte in 1979 een stichting op die zich ten doel stelt het wetenschappelijke onderzoek te bevorderen naar ,,de verschijningsvormen van erotische en seksuele relaties tussen kinderen onderling en tussen kinderen en volwassenen, en de betekenis van dit alles voor wetgeving, rechtspraak, opvoeding en maatschappelijk leven''. Brongersma bepaalde dat na zijn dood Van Naerssen zou optreden als executeur-testamentair. Zijn nalatenschap zou toevallen aan de stichting. De nalatenschap heeft een waarde van ongeveer vijftien miljoen gulden en bestaat uit een villa in Overveen, geld en effecten. Een archief bevat ongeveer honderdtwintig persoonlijke dossiers van pedofielen (dagboeken, foto's, films) die Brongersma in de loop der jaren had verzameld en die hem werden toegezonden.

Straver en Wafelbakker stellen dat Van Naerssen zijn werk als executeur-testamentair niet goed doet. Er is sprake van een ,,breuk in de vertrouwensrelatie''. Van Naerssen zelf achtte zijn medebestuurslid, de seksuoloog Frits Wafelbakker, niet langer te handhaven als penningmeester nadat deze aandelen ter waarde van honderdduizend gulden had gekocht zonder Van Naerssen daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Na overleg werd die aankoop overigens teruggedraaid. Bovendien waren de drie bestuursleden het oneens over de te volgen koers. Van Naerssen wilde volgens zijn advocaat het bestuur uitbreiden om het vermogen deskundig te kunnen beheren en in te zetten, de twee andere bestuursleden stemden daar volgens zijn advocaat niet mee in.

Tevens bestond onenigheid over de vraag wat te doen met de omstreden delen uit het pedofielenarchief. Straver wilde grote delen van dit archief laten vernietigen, Van Naerssen had volgens zijn advocaat het plan omjustitie te vragen de collectie te beoordelen op eventuele strafbaarheid.

De Amsterdam politieman Jaap Hoek, jarenlang betrokken bij onderzoek naar kinderporno, suggereert dat het openbaar ministerie in Haarlem een gerechtelijk vooronderzoek naar de collectie-Brongersma zou moeten beginnen.