Pronk: gemeente moet regie in de bouw houden

Minister Pronk (VROM) wil dat gemeenten de mogelijkheid behouden de ruimtelijke ordening naar eigen goeddunken in te vullen. De minister reageert hiermee op een recente uitspraak van de Utrechtse rechtbank, die de gemeente Utrecht in het ongelijk stelde tegenover een man die weigerde grond af te staan voor de bouw van de nieuwe VINEX-wijk Leidsche Rijn. Het Tweede-Kamerlid Ravestein (D66) had de minister vragen gesteld over de zaak. Pronk sluit niet uit dat hij nieuwe voorstellen zal indienen om de juridische positie van de gemeenten op het terrein van de ruimtelijke ordening, die is geregeld in de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, te versterken.