Politieproces: mogelijk corruptie

Het Braziliaanse openbaar ministerie onderzoekt of juryleden in het massaproces tegen 150 politiemensen die negentien landlozen doodschoten zijn omgekocht. Dit weekeind kwam Julia Carepa, plaatsvervangend burgemeester van Belém, met die beschuldiging nadat drie commandanten waren vrijgesproken. Een jurylid, Silvio Mendonca, zou een ander jurylid 130.000 real (140.000 gulden) hebben geboden voor vrijspraak. Dezelfde Mendonca probeerde tijdens het proces aan te tonen dat een landloze als eerste op de politie had geschoten. De rechter liet dat toe en gaf de aanklager geen kans hem van repliek te dienen, hoewel juryleden in de rechtzaal geen commentaar mogen geven op een zaak. Mendonca zou ook hebben gezegd dat hij de MST, de beweging van landlozen in Brazilië, haat. (AP)