Ouderen tegen het afschaffen NS-loketten

De samenwerkende ouderenbonden verzetten zich tegen de plannen van de Nederlandse Spoorwegen om voor 2004 alle loketten op de stations te sluiten. Treinkaartjes zullen dan nog slechts via automaten verkrijgbaar zijn, die volgens de bonden niet klantvriendelijk zijn.

De ouderenbonden hebben inmiddels de ANWB, de Consumentenbond, de reizigersorganisatie Rover en anderen benaderd om een alliantie tegen de onlangs gepresenteerde plannen te smeden. Daarnaast zullen ze de komende weken minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en de politieke partijen bestoken met hun wensen.

,,We willen vooral dat minister Netelenbos in het prestatiecontract met de NS, dat ze nog moet tekenen, vastlegt dat de NS de loketten niet sluit'', aldus J. Sturkenboom, voorzitter van het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) vanmorgen. Het CSO, dat 650.000 leden telt en daarmee een kwart van de Nederlandse ouderen vertegenwoordigt, slaagde er in 1994 in het CDA veel electorale schade toe te brengen, nadat die partij had laten weten te willen sleutelen aan de AOW-uitkeringen.

,,Dit is een heel emotionele zaak'', stelt Sturkenboom. ,,De meeste ouderen vinden die automaten op de stations veel te ingewikkeld. Laten ze bij de NS eerst maar eens goede automaten krijgen voor ze de loketten willen sluiten.''

De NS vindt de afwijzende reacties van de ouderen voorbarig. ,,Je moet niet uitgaan van de huidige automaten'', aldus een woordvoerder. ,,Ze worden in de toekomst veel beter. Wij verwachten dat de meeste reizigers in de toekomst liever een kaartje van een automaat nemen, omdat dat sneller gaat. Alleen de incidentele reiziger zal er misschien wat onwennig tegenover staan. Maar in geval van onzekerheid kunnen mensen inlichtingen inwinnen bij open balies.''

Sturkenboom wil dat de NS uiterlijk 15 september de plannen intrekt, als het volgende tweemaandelijkse overleg met de CSO en andere maatschappelijke organisaties op de agenda staat. Als de Spoorwegen daar niet op ingaan, trekt de CSO zich terug uit het overleg.