Othmar Winkler

De Italiaanse beelhouwer Othmar Winkler is zaterdag op 92-jarige leeftijd overleden. Winkler was begin jaren dertig Mussolini's officiële beeldhouwer en maakte bustes van de Italiaanse leider en Joseph Goebbels, de Duitse minister van Propaganda. Niet veel later ontvluchtte hij Italië en ontpopte hij zich als felle anti-fascist. Winklers na-oorlogse werk is sterk anti-clericaal en bracht hem veelvuldig in conflict met de katholieke kerk. (AP)