Halvering winst beurs

Door de verminderde activiteit in de optiehandel heeft de Amsterdamse effectenbeurs in de eerste zes maanden de winst bijna zien halveren. Het nettoresultaat daalde van 31,5 tot 16 miljoen euro (35 miljoen gulden). Het aantal optietransacties daalde met 29 procent, hetgeen door de bedrijvigheid op de aandelenmarkt (plus 25 procent) niet werd goedgemaakt. Tevens zorgde een tariefsverlaging ervoor dat de winst 6 miljoen euro lager uitkwam.