`Extra oliegeld Irak naar kinderen'

Als de olieprijzen de komende drie maanden het huidige relatief hoge peil behouden, zal Irak waarschijnlijk voor een miljard dollar méér olie exporteren dan het krachtens het lopende olie-voor-voedsel programma mag doen. Dat staat in een rapport van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan. Deze stelt voor om dit overschot te gebruiken om de gezondheidstoestand van de Iraakse jeugd te verbeteren. Volgens een recent rapport van het VN-kinderfonds UNICEF is het sterftecijfer voor jonge kinderen in Irak in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld, onder andere als gevolg van twee oorlogen, de handelssancties van de VN en het beleid van de Iraakse regering.

Onder het olie-voor-voedselprogramma mag Irak elk half jaar voor maximaal 5,2 miljard dollar olie exporteren, waarvan in het bijzonder voedsel en medicijnen moeten worden gekocht. De huidige fase loopt tot 21 november. De Veiligheidsraad van de VN, die met elke wijziging van het programma moet instemmen, heeft al bereidheid getoond om het plafond van 5,2 miljard dollar te verhogen. Washington, dat over vetorecht beschikt, heeft erop gewezen dat er wel een gedocumenteerde humanitaire noodzaak moet zijn.

In zijn rapport schrijft Annan dat hij bereid is zo'n document op te stellen. Hij zou Bagdad vragen aan te geven waaraan het extra geld het best kan worden uitgegeven. Irak heeft al te kennen gegeven eventueel extra geld liefst te besteden aan reserveonderdelen voor zijn olie-industrie, die zwaar te lijden heeft gehad onder de twee Golfoorlogen en de sancties. Maar Annan onderstreept zijn ,,aanhoudende bezorgdheid over het lijden van het Iraakse volk''.

Annan kritiseert verder de sanctiecommissie van de Veiligheidsraad omdat deze cruciale leveringscontracten zou ophouden ,,met ernstige implicaties voor de tenuitvoerlegging van het humanitaire programma''. De VS en Groot-Brittannië hebben bepaalde contracten vastgehouden omdat ze waarborgen willen dat het niet gaat om de levering van dual use goederen die eventueel voor wapenprogramma's kunnen worden gebruikt. (AP)

Explosie olieprijsPagina 13