Duitse economie verbetert door export

De vooruitzichten voor de Duitse economie zijn verbeterd. Vooral de industriële sector draagt het economisch herstel. De stroom opdrachten is de afgelopen maanden duidelijk breder geworden. Daarbij is de vraag uit het buitenland van groot belang.

Dat schrijft de Bundesbank, de Duitse centrale bank, in zijn nieuwste maandbericht. De industrie blijkt een sleutelrol te spelen bij het economisch herstel, zo constateren de economen van de Bundesbank. Het zijn vooral de verbeterde vooruitzichten van de wereldeconomie die geleid hebben tot de aanzwellende orderstroom.

Bij dit laatste speelt niet alleen de krachtige groei in de Verenigde Staten een rol, maar ook de ontwikkelingen in het Verre Oosten. Naar de economische groeilanden in Zuidoost-Azië, waar zich tot voor kort de scherpste daling van de vraag naar Duitse producten voordeed, is de uitvoer duidelijk weer gestegen.

De consumptie van huishoudens vervult, ondanks recente loonsverhogingen, nauwelijks een rol bij het economisch herstel. Consumenten stellen zich bij het doen van uitgaven zonder meer terughoudend op, zo constateert de Bundesbank. Zij verwacht dat het aantrekken van de economie pas in het derde kwartaal echt zichtbaar wordt in de groei. Op 9 september wordt het officiële groeicijfer over het tweede kwartaal bekend. Naar verwachting zal het bruto binnenlands product vrijwel gelijk zijn aan dat in het eerste kwartaal. (DPA)