Consortium zoekt olie in zee Suriname

Een consortium van vijf oliemaatschappijen gaat op korte termijn voor de kust van Suriname naar olie zoeken. Shell, TotalFina, Burlington Resources en de Korean National Oil Company investeren de komende vijf jaar 1,7 miljard dollar (3,5 miljard gulden) in het project.

Het is de grootste investering die in zo'n korte periode in Suriname is gedaan. Gisteren tekenden vertegenwoordigers van het consortium met het bedrijf Staatsolie een contract voor de exploratie van twee velden, circa 100 kilometer voor de kust. Daarin is bepaald dat de buitenlandse olieconcerns ook het recht krijgen de velden eventueel in productie te brengen.

Directeur Eddy Jharap van Staatsolie heeft becijferd dat zijn bedrijf en de staat bijna 80 procent van de opbrengsten zullen ontvangen. De staat krijgt royalties en inkomstenbelasting en Staatsolie deelt in de winst. Staatsolie heeft ook het recht voor 20 procent te participeren in de investeringen en kan zo extra inkomsten krijgen.

Het project is voorbereid door de vorige Surinaamse regering. De huidige president Jules Wijdenbosch zei gisteren bij de ondertekening dat het contract ,,geheel past in het regeringsbeleid van verantwoorde en versnelde exploitatie van onze natuurlijke hulpbronnen, ten behoeve van onze nationale ontwikkeling''.

Indien olie wordt gevonden zal er een productie-installatie van minstens 100.000 vaten per dag moeten komen om commercieel te kunnen produceren. De Surinaamse autoriteiten verwachten dat de opbrengsten voor de staat over enkele jaren 100 miljoen tot een miljard dollar per jaar kunnen bedragen. Dat is veel meer dan de enkele tientallen miljoenen dollars die de huidige productie (in het Tambaredjo-olieveld) van 12.500 vaten per dag opbrengt.

Op korte termijn begint het consortium met seismisch onderzoek. Volgend jaar worden de eerste boringen verwacht. Volgens de Surinaamse minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Errol Alibux, zijn er sterke aanwijzingen voor zeer grote olievoorraden. Een woordvoerder van Shell relativeert: ,,Geologisch onderzoek wijst uit dat het gaat om velden die duidelijk de moeite van exploratie waard zijn.''

TotalFina zal binnen het consortium als operator (uitvoerder) optreden, met een belang van 15 procent, Burlington Resources en Shell krijgen elk 35 procent en Korea National Oil Corp. 15 procent. Ongeacht het bedrijfsresultaat krijgt Staatsolie een deel van de geproduceerde olie.

    • Leo Morpurgo