Bankverzekeraar ING wil eigen CAO

Bankverzekeraar ING wil een eigen CAO voor de 35.000 werknemers in Nederland. Daarmee komt het einde in zicht van de huidige CAO voor de bankensector. De vakbonden verwachten dat ook banken als ABN Amro en Rabo voor hun eigen organisaties afspraken willen maken.

In de bankensector (120.000 werknemers) wordt al jaren gediscussieerd over het vervangen van de bedrijfstak-CAO door ondernemings-CAO's. Reden daarvoor is de samensmelting in de jaren negentig van banken en verzekeraars, zoals ING Groep en Achmea. De werknemers van deze concerns bleven onder verschillende (bedrijfstak-)CAO's vallen. Bij de toenemende integratie van de concerns levert dit steeds meer problemen op omdat bijvoorbeeld bankmedewerkers niet willen overstappen naar een verzekeringsafdeling omdat de CAO voor de verzekeringsbranche aanmerkelijk minder gunstig is dan de banken-CAO.

ING is niet de eerste financiële dienstverlener met een eigen concern-CAO. Verzekeraar Achmea (waar vijf CAO's golden) heeft na een uitgebreide voorstudie sinds begin dit jaar al voor alle 8500 werknemers dezelfde afspraken gemaakt met de vakbonden. Omdat bij Achmea slechts 500 werknemers onder de banken-CAO vallen was de vorming van die concern-CAO niet direct van grote invloed op het CAO-overleg in de bankensector.

Dat ligt anders bij ING, waar van de 35.000 werknemers in Nederland circa tweederde bij de bankendochters werkt.

De beslissing van ING om per 1 juni 2000 uit de banken-CAO te stappen, is door de vakbonden met gemengde gevoelens ontvangen. Hoewel alle bonden erkennen dat deze ontwikkeling bijna onvermijdelijk was geworden, betreurt bijvoorbeeld FNV Bondgenoten dat er straks geen afspraken meer gemaakt kunnen worden voor de hele bedrijfstak. Bij collega-bond De Unie reageert men juist enthousiast.

,,Het in stand houden van de bedrijfstak-CAO Banken was een doodlopende weg. De verschillen tussen de banken zijn te groot geworden om met één CAO verder te gaan'', aldus Unie-bestuurster E. van de Rijdt. Volgens De Unie overwegen ABN Amro, Rabobank, SNS/Reaal en Fortis ook over te gaan op een eigen CAO.