Zwitsers schandaal om fraude en wapens

Peter Regli, het hoofd van de Zwitserse geheime dienst, is gisteren teruggetreden in verband met een onderzoek naar het bestaan van een geheim ondergronds leger in Zwitserland.

Volgens minister van Defensie Adolf Ogi houdt zijn (vrijwillige) terugtreden verband met de aanhouding van defensie-accountant Dino Bellasi (39). Bellasi blijkt de afgelopen jaren meer dan 11 miljoen gulden achterover te hebben gedrukt. Dit deed hij door voorschotten aan te vragen voor militaire oefeningen die nooit plaatshadden. Bellasi raakte onder verdenking toen hij declaraties bleef inleveren nadat hij in november een andere baan kreeg.

Bellasi zegt nu dat hij de miljoenen niet voor zichzelf hield, maar op bevel van zijn chef Regli sinds 1994 wapenaankopen deed voor de oprichting van een ondergronds leger. Bellasi zou ook over een lijst van alle medewerkers van de Zwitserse geheime dienst beschikken. Vorige week maandag vond de Zwitserse politie bij Bern een arsenaal met enige honderden vuurwapens. Het onderzoek richt zich volgens minister Ogi nu op de banden van Bellasi met de internationale wapenhandel en de georganiseerde misdaad.

Zijn voormalige chef Regli ontkende gisteren dat hij een ondergronds leger wilde oprichten en noemde Bellasi een fantast die zich psychiatrisch moet laten onderzoeken. Regli liet tussen de regels door weten een slechte relatie te hebben met Carla del Ponte, binnenkort hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal, nu nog verantwoordelijk voor de Zwitserse geheime dienst. ,,Zij geloofde op voorhand Bellasi'', zei Regli.

Ursula Koch, leider van de Zwitserse sociaal-democraten, heeft een parlementaire enquête geëist naar de affaire. Koch vraagt zich af hoe het met een geheime dienst met nauwelijks 130 werknemers mogelijk is dat superieuren niet op de hoogte zijn van zulke grootschalige malversaties door ondergeschikten.

Der Neue Zürcher Zeitung herinnert er vandaag in een commentaar aan dat Carla del Ponte recentelijk nog verzekerde dat de georganiseerde misdaad niet is geïnfiltreerd in Zwitserse staatsorganen. De bewering dat Bellasi inkopen deed voor een ondergronds leger doet de krant af als ,,hulpeloze leugens''. De militaire infrastructuur van het geheime Koude Oorlogsleger P-26 is in 1990 geliquideerd, schrijft de krant, en het is onduidelijk wie er op dit moment behoefte zou kunnen hebben aan een nieuw ondergronds leger. De Neue Zürcher Zeitung denkt veeleer dat Bellasi betrokken is bij illegale wapenhandel. (AFP, Reuters)