Winststijging bij SNS Reaal

De nettowinst van het financiële concern SNS Reaal is in het eerste halfjaar met 14,9 procent gestegen tot 173 miljoen gulden. Alle drie de groepsonderdelen - bank, verzekeringen en de investeringsmaatschappij – droegen bij aan de stijging. Alleen de inkomsten van provisies op effectentransacties daalden (met 1,7 procent tot 70 miljoen gulden) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Net als bij de meeste andere banken blijkt dat beleggers de afgelopen maanden minder rechtstreeks actief zijn geweest op de aandelenmarkten. Wel steeg door nieuwe inleg de omvang van de beleggingsfondsen. De nettowinst van de bancaire activiteiten steeg met 10 procent tot 98 miljoen gulden. De totale baten stegen met 15 procent tot 1,4 miljard gulden, vooral door gestegen rentebaten. Een van de peilers daarbij was een forse uitbreiding van de hypotheekportefeuille die steeg van 24,5 tot 29,6 miljard gulden.

De winst van de verzekeringsactiviteiten steeg met 10,3 procent tot 72 miljoen gulden bij een 9,4 procent hoger omzet van 2 miljard.

Hoewel de premie-inkomsten met 5,8 procent omhoog gingen, bleef de winst bij de schadeverzekeringen nagenoeg gelijk op 7 miljoen gulden. Bij de levensverzekeringen stegen de premie-inkomsten met 11,6 procent tot 1,1 miljard gulden, voornamelijk door koopsommen en beleggingsverzekeringen. Snelste groeier binnen het concern was het kleinste onderdeel, de investeringsmaatschappij SNS Reaal Invest die haar resultaat bijna verdubbelde van 12 tot 20 miljoen gulden. Dit onderdeel moet van SNS Reaal, dat twee jaar geleden ontstond toen SNS de verzekeraar Reaal overnam van de vakbond FNV, een all-financeconcern maken. Het is onder meer actief in leasing, onroerend goed en durfkapitaal.

SNS Reaal heeft begin dit jaar aangekondigd dat het binnen drie jaar een beursnotering zal aanvragen.