Von Siebold

In het artikel over de gevelsteen in het huis van Ph.F.B. von Siebold in Leiden (NRC Handelsblad, 11 augustus) wordt gesteld dat Von Siebold naar Deshima werd gestuurd om daar de Japanse natuur en cultuur te bestuderen. Dat is onjuist. Von Siebold werd in eerste instantie naar het handelseiland bij Nagasaki gestuurd om daar als arts te werken. Daarnaast moest hij de contacten tussen de Japanners en Nederlanders bevorderen en meer te weten zien te komen over het land.

Toen Von Siebold na enige tijd verzocht om iemand anders als arts naar Deshima te sturen omdat hij meer tijd nodig had om Japan te bestuderen, kreeg hij als antwoord de mededeling dat daarvan geen sprake kon zijn. Hij was in de eerste plaats als arts op Deshima was gestationeerd. In plaats van een dokter kreeg hij vervolgens de tekenaar C.H. de Villeneuve toegezonden en in 1825 Heinrich Bürger (1804-1858) als assistent voor het `natuurkundig onderzoek'.

Onder `natuurkunde' werd destijds zowel natuurkunde als biologie, scheikunde en geologie verstaan. Toen hij na het zogeheten `Siebold-incident' niet op Deshima kon worden gehandhaafd, kreeg Bürger in 1828 de opdracht om ,,de functien van den Heer Von Siebold voor zooveel het Natuurkundige betreft over te nemen.'' Van die taak heeft Bürger zich tot 1835 gekweten.

    • P.M. Kernkamp