The Wrong Man

Ergens in het jaar 1904 wordt Alfred (5) door zijn vader met een briefje naar het politiebureau gestuurd, alwaar de commissaris hem in de cel opsluit, en hem tien minuten later weer vrijlaat met de woorden: `Dat is wat we met stoute jongetjes doen'. Wat de brave Alfred misdaan had, kon Hitchcock zich later typisch genoeg niet meer herinneren.

Henry Fonda heeft in The Wrong Man dezelfde naïevige, angstige blik in de ogen die men zich voor kan stellen bij een klein kind dat een nerveus wantrouwen tegen autoriteiten bevestigd ziet worden. Overal zijn mensen die dingen lijken te bespreken waar hij geen weet van heeft. Fonda speelt de rol van Mannie Balestrero, een huisvader en muzikant uit Queens wiens leven op 14 januari 1953 in een nachtmerrie veranderde toen hij gearresteerd werd omdat diverse getuigen hem hadden herkend als overvaller.

De film is een beetje een rariteit in Hitchcocks oeuvre. Hij gebruikte wel vaker gegevens uit waar gebeurde zaken, maar The Wrong Man is bijna een neorealistische reconstructie, met gebruik van authentieke locaties en diverse personages die zichzelf spelen. Hitchcock toont het drama vanuit de ogen van de onschuldige wat niet zozeer echte suspense oplevert, als wel kafkaëske beklemming.

Maar omdat de feiten zo nauwgezet gevolgd worden, heeft de film, zoals Hitchcock ruiterlijk toegaf, een constructieprobleem. Het verhaal van Mannie wordt onderbroken door de aandacht die nodig is om de psychische ondergang van zijn vrouw Rose duidelijk te maken. Dat die alsnog uit de lucht komt vallen, tekent Hitchcocks gebrek aan interesse in haar verhaal.

Toch zit daar het grootste drama. Omdat de studio een happy end eiste, meldt de slotboodschap dat Rose twee jaar later geheel gezond ontslagen werd uit de inrichting waar ze was opgenomen. In werkelijkheid verbleef ze haar hele leven in een sanatorium, omdat haar brave man een misdadige dubbelganger had.

The Wrong Man (Alfred Hitchcock, VS, 1956) Ned.3, 22.55-01.00u.

    • Gerwin Tamsma