Singapore moet leuk worden

De inwoners van Singapore moeten zich meer openstellen voor de buitenwereld, ze moeten hun Engels beter gaan spreken en ze moeten het leven wat luchthartiger nemen. Een grapje op zijn tijd doet wonderen. Dat vaderlijk advies komt van Singapore's premier Goh Chok Tong. Gisteren, op een massabijeenkomst, waarschuwde de premier dat Singapore onder druk staat van de concurrentie uit buurlanden. Om die reden, zo zei hij, steunt de regering pogingen om Singapore een meer cosmopolitsch en `funky' imago te geven.

Singapore staat bekend als een streng geregeerd land dat welvarend is, maar ook behoorlijk saai. Tot zijn genoegen, zo zei Goh Chok Tong, hebben bladen als Time en de Financial Times recentelijk evenwel artikelen geschreven waarin Singapore wordt omschreven als `funky' en `cool'. Zo moet het ook zijn, aldus de premier. Hard werken is en blijft een goede zaak, maar de levensvreugde moet niet uit het oog worden verloren. ,,Als Singapore een saaie, vervelende plaats is, dan zal niet alleen talent weigeren hier naar toe te komen, maar zullen zelfs de Singaporezen zich ongemakkelijk voelen.''

Het gevaar komt uit het omliggende buitenland. Maleisië legt een zeehaven aan die moet gaan concurreren met die van Singapore. Maleisië en Hongkong zijn met Singapore in de strijd om in Azië het middelpunt te worden computertechnologie. ,,We breken onze nek (over de buitenlandse concurrentie) in veel gebieden waarop we goed zijn'', aldus de premier. ,,De loonkosten bij onze buren zijn lager dan de onze. Ze hebben meer land en inwoners. Hun vaardigheden zullen toenemen. Het is niet langer goed genoeg de beste te zijn in de regio. We moeten onszelf omvormen van een regionale economie naar een eerste-klas wereldeconomie. We gaan tot de belangrijkste spelers behoren, of we zijn niks.'' (AP)