Rotterdamse Chinezen met eigen plan

Ook Rotterdam heeft zijn Chinatown. Ook hier plannen voor een nieuwe versie. Als het concept van de Chinezen succesvol blijkt, hapt de gemeente toe.

. De geschiedenis op het Rotterdamse Katendrecht lijkt zich te herhalen. Op het schiereiland tussen Rijn- en Maashaven, waar in de jaren twintig en dertig veel Chinezen als goedkope havenarbeiders voet aan wal zetten, verrijst over twee jaar een ambitieus Chinees handelscentrum. Althans, als het aan voorzitter C. Wong ligt van de Dutch Chinese Foundation. Met vijf andere ondernemers richtte hij anderhalf jaar geleden de stichting op met als doel een nieuwe Chinatown in Rotterdam te vestigen.

Wong, eveneens voorzitter van de Chinese ondernemingsvereniging in Rotterdam, schat dat het nieuwe Chinatown met zijn handelsmaatschappijen, detailhandel, Chinese scholen, een tempel, een bejaardencentrum, een discotheek en een centraal plein `à la Times Square', zo'n 180 miljoen gulden zal gaan kosten. Behalve een economische functie moet de Chinese wijk een cultureel belang hebben en toeristen aantrekken, stelt Wong zich voor.

Twee weken geleden bezocht een Chinese handelsdelegatie Rotterdam onder leiding van Guo Dongpo, die zich in het buitenland minister van Economische Zaken mag noemen. Tijdens een vaartocht van zes uur, waarin ook Katendrecht werd aangedaan, sprak Wong met de delegatie over de mogelijkheden van de inrichting van een Chinatown.

De discussie over een groot Chinatown naast het huidige `Little China' op en rondom de West-Kruiskade is niet nieuw. Van de bijna 12.000 Chinezen in de Rijnmond wonen verhoudingsgewijs nog steeds de meesten in de wijk Katendrecht (300). De ondernemers zijn met hun restaurants en winkels echter al jaren geleden naar het centrum getrokken. Katendrecht kent nog slechts een Chinees restaurant.

De ondernemers in het centrum voelen er niets voor om opnieuw te verhuizen naar de zuidelijke Maasoever, maar Wong bestrijdt dat zijn Chinatown voor hen een bedreiging zou zijn. ,,Hoe meer bedrijven zich in de stad vestigen, hoe groter de aantrekkingskracht van Chinees Rotterdam is'', is zijn overtuiging. ,,Bovendien'', zegt hij later, ,,maken een paar winkels in het centrum nog geen écht Chinatown''.

De eerste plannen voor een Chinees handelscentrum dateren van zes jaar geleden. De Chinese ondernemers op en rondom de West-Kruiskade wilden hun Chinese wijk doortrekken richting Centraal Station. Maar uitbreiding in het centrum van Rotterdam bleek onmogelijk. De vernieuwingsplannen van Katendrecht boden mogelijkheden om de steeds ambitieuzere plannen van de Dutch Chinese Foundation uit te voeren. De oorspronkelijk 25.000 vierkante meter die de Chinezen enkele jaren geleden nog op het oog hadden, zijn in het nieuwe concept al uitgebreid naar 80.000 die ze voor het handelscentrum denken nodig te hebben.

Rotterdam zegt `welwillend' tegenover de plannen van de stichting te staan, maar neemt een afwachtende houding aan en zegt geen grootschalige investeringen te willen doen voordat de plannen concretere vormen aannemen. ,,Het Chinese centrum moet binnen het bestemmingsplan van Katendrecht passen en levensvatbaar zijn'', stelt een woordvoerster van wethouder Simons (Economische Zaken) voorop.

Het eerste concept — het onderzoeksrapport China in Katendrecht — ligt nu bij de gemeente. Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) is intussen met de Chinese ondernemers op zoek naar een geschikte locatie op Katendrecht. Probleem daarbij is volgens opdrachtleider N. van den Berg van het OBR dat de gemeente nog geen geld heeft, dat de grond op Katendrecht nog in particuliere handen is en dat ze eerst willen weten met welke grote Chinese bedrijven ze aan tafel komen te zitten.

,,Het aardige van de discussie over een Chinatown'', vervolgt Van den Berg, ,,is dat de impact die nu aan het concept wordt meegegeven, voor Rotterdam erg interessant is. Nu China op het punt staat toe te treden tot de wereldhandelsorganisatie WTO is het een van de belangrijkste spelers op de wereldmarkt. Een goed georganiseerde Chinese gemeenschap in Rotterdam is voor Chinese bedrijven zeker een gunstige vestigingsfactor in Europa.'' Bovendien is Rotterdam volgens Wong nu eenmaal de beste plek voor Aziatische bedrijven: ,,We hebben de grootste haven van de wereld. En meer parkeerruimte dan bijvoorbeeld Amsterdam of Den Haag.''

    • Esther Rosenberg