`Japanse stichting is een janboel'

De Stichting Japanse Ereschulden (JES) heeft jarenlang een ondeugdelijke administratie gevoerd. Voor het voeren van deze grotendeels uitbestede administratie is bovendien te veel geld uitgegeven. Dit stellen woordvoerders en donateurs van de stichting.

De stichting maakte onlangs een einde aan de samenwerking met het administratiekantoor Vos Consulting in Zoetermeer.

Vos vocht het verbreken van de samenwerking voor de rechter aan. De juridische procedure die hiervan het gevolg was, heeft de stichting honderdvijftigduizend gulden gekost.

De stichting Japanse Ereschulden werd in 1990 opgericht om de Japanse regering te bewegen tot schulderkenning, spijtbetuiging en herstelbetaling voor de misdaden in de Tweede Wereldoorlog. De problemen met de administratie kwamen een kleine drie jaar geleden aan het licht, toen de stichting een inventaristatie trachtte te maken van het aantal personen dat tijdens de oorlog door de Japanse bezetter tot seksuele dienstverlening was gedwongen, de zogeheten troostmeisjes.

Het bleek zeer omslachtig, zeggen de voorzitter van de stichting, dr. B. Bouman en de secretaris, dr.A. de Pijper, om uit het bestand van de ongeveer 77.000 personen die via de stichting een claim tegen Japan hebben lopen, af te leiden wie als troostmeisje kon worden gekarakteriseerd. Volgens de stichting zijn de gegevens op de schadeclaimformulieren op een ingewikkelde wijze in het computersysteem ingevoerd, en zijn deze gegevens niet goed gerubriceerd.

Op advies van accountantsbureau KPMG is de verwerking van het gegevensbestand inmiddels uitbesteed aan een ander bedrijf, Acdis uit Apeldoorn.

Het werk van de stichting loopt als gevolg van de financiële tegenvallers geen gevaar, zo onderstreept voorzitter Bouman.

J. Vos van het gelijknamige administratiekantoor was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar. Wel heeft hij tegenover het Algemeen Dagblad verklaard dat de problemen niet te wijten zijn aan de verwerking van de gegevens in de computer, maar aan een gebrekkige opzet van de schadeclaimformulieren.