Intimidaties Oost-Timor nemen toe

Met nog een week te gaan voor het referendum over de toekomst van Oost-Timor neemt het geweld opnieuw toe. De Verenigde Naties beschuldigen pro-Indonesische milities ervan hun intimidatiecampagne te verhevigen teneinde kiezers bij de stembus weg te houden.

De beschuldiging is afkomstig van David Wimhurst, de woordvoerder van de VN-missie in Oost-Timor (UNAMET). ,,Het is absoluut duidelijk dat de milities (die zich verzetten tegen onafhankelijkheid) de afgelopen twee weken hun activiteiten hebben opgevoerd'', zei Wimhurst vanochtend. Volgens hem zetten de milities de bevolking onder druk druk ,,door directe bedreigingen met geweld of door te dreigen met verschrikkelijke consequenties na de stemming.''.

Vanochtend liepen duizenden mensen in de hoofdstad Dili mee in een demonstratie voor onafhankelijkheid. Ze riepen leuzen als `Onafhankelijkheid, dood of levend!' De bevolking kan zich volgende week maandag uitspreken over de vraag of ze akkoord gaat met het voorstel van de regering in Jakarta voor een hoge mate van autonomie. Radicale tegenstanders van onafhankelijkheid vrezen dat het plan wordt verworpen en dat de meerderheid van de naar schatting 450.000 geregistreerde kiezers daarmee impliciet te kennen geeft het Indonesische staatsverband geheel te willen loslaten.

De volksstemming is al enige weken uitgesteld wegens de sfeer van geweld en intimidatie en wegens logistieke problemen. VN-woordvoerder Wimhurst zei vanochtend dat pro-Indonesische milities hun aanvallen de afgelopen twee weken hebben verhevigd, en dat daardoor de Nationale Raad voor het Timorees verzet (CNRT), die zich inzet voor volledige onafhankelijkheid, wordt beperkt in zijn mogelijkheden campagne te voeren. ,,In veel gebieden kan de CNRT niet openlijk campagne voeren.''

Ook van de zijde van de Indonesische strijdkrachten wordt gewaarschuwd voor oplaaiend geweld. ,,Het is heel goed mogelijk dat het tot een bloedvergieten komt voor of nadat de uitslag van de stemming bekend wordt, want geen van de strijdende partijen en hun aanhangers is bereid een nederlaag te aanvaarden'', aldus de militaire commandant van Oost-Timor, kolonel Noer Muis, in de Jakarta Post. Onderdelen van de strijdkrachten zijn er in het verleden herhaalde malen van beschuldigd dat zij de pro-Indonesische milities in Oost-Timor steunen en bewapenen. De regering in Jakarta zou te weinig doen om de milities in bedwang te houden.

De missie van de VN in Oost-Timor is bedoeld om het referendum van volgende week te begeleiden. Volgens de Amerikaanse Democratische senator Tom Harkin, op bezoek in Indonesië, moeten er ook vredestroepen onder auspiciën van de VN naar Oost-Timor komen. Alleen dan kan er volgens hem verder bloedvergieten worden voorkomen. (AP, Reuters)