Zorg in VS om oude kernbom

De Verenigde Staten houden er rekening mee dat zij begin volgende eeuw hun kernproeven moeten hervatten, als niet kan worden gegarandeerd dat het bestaande arsenaal aan kernladingen inzetbaar is. Dat zegt Kent Johnson, hoofd van de afdeling defensie- en nucleaire technologieën van het Lawrence Livermore kernwapenlaboratorium in de Amerikaanse staat Californië. De VS hebben het Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT, ondertekend. Dit verdrag, geratificeerd in 1996, verbiedt landen nucleaire tests uit te voeren. De VS hebben verklaard geen nieuwe bommen meer te zullen produceren, maar de bestaande ladingen volgens een nucleair `rentmeesterschap' te handhaven. Dit betekent dat de levensduur van de huidige kernkoppen oneindig moet worden verlengd.

In de Koude Oorlog werden voortdurend nieuwe generaties kernwapens ontwikkeld. Die werden echter nooit ouder dan zo'n twintig jaar. Wel zijn veel technologieën in ontwikkeling die de vergrijzing in kaart moeten brengen of, met uiterst krachtige computers, kernproeven kunnen simuleren. Mochten deze technologieën niet blijken te werken, dan rest slechts het hervatten van proefexplosies om de `gezondheid' van de ladingen te testen. In 2003 moet de haalbaarheid van dit `rentmeesterschap' vaststaan.

Afgelopen woensdag zijn tussen de VS en Rusland besprekingen begonnen over een eventuele reductie van de eigen kernwapenvoorraden tot ieder zo'n 2.500 stuks. De VS hebben 10.000 kernkoppen. Rusland heeft er meer, maar de inzetbaarheid is twijfelachtig.

Op pagina 5 ZATERDAGS BIJVOEGSEL: RUIMTESCHILD

    • Menno Steketee