Schade dioxine-crisis

Volgens een voorlopige inventarisatie van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) heeft de dioxine-affaire in Nederland voor bijna 400 miljoen gulden schade veroorzaakt. In het bedrag zitten de verliezen `van boerderij tot winkel': omzetverliezen door de teruggelopen verkoop, verliezen door lagere prijzen, opslagkosten van overschotten en schadeposten door het terughalen van partijen en vernietiging. De grootste klap viel in de varkenssector. Daar kelderde de afzet op de binnen- en buitenlandse markt met 100 miljoen gulden.