Onopgemerkte letsels bij spoedhulp

Bij de eerste opvang van zwaargewonde patiënten bij Spoedeisende Hulp (SEH) worden nogal eens letsels over het hoofd gezien. Het gaat met name om fracturen en zenuwletsel. Er worden vooral letsels gemist als patiënten die 's nachts binnenkomen meer dan één verwonding hebben.

Dat blijkt uit het verslag van een onderzoek op de SEH-afdeling van het Academisch Ziekenhuis Utrecht dat vandaag is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In 1996 werden in dat ziekenhuis 376 zwaargewonde patiënten opgevangen, vooral verkeersslachtoffers. Over 329 patiënten was voldoende informatie beschikbaar, de anderen waren naar andere ziekenhuizen overgeplaatst of overleden.

De artsen op de afdeling Spoedeisende Hulp misten in totaal 47 letsels bij 37 patiënten. Het ging in de meeste gevallen om fracturen (25) of zenuwletsel (14), maar in geen van de gevallen ging het om levensbedreigende verwondingen.

Bij dertien van deze 37 patiënten had het niet opmerken van letsel wel gevolgen voor de verdere behandeling. De behandeling werd gewijzigd, de patiënten moesten opnieuw geopereerd worden of langer in het ziekenhuis verblijven dan patiënten bij wie alle verwondingen wel onmiddellingen werden vastgesteld.

De onderzoekers hebben geen duidelijke oorzaak kunnen ontdekken waardoor letsels worden gemist. Het ligt volgens hen niet aan de ervaring van arts-assistenten. Een verklaring kan zijn dat 's nachts minder personeel aanwezig is dan overdag. De onderzoekers vinden dat een protocol moet worden opgesteld voor trauma-opvang. (ANP)