NEDERLANDSE ASTROFYSICA SCOORT INTERNATIONAAL HOOG

Tussen 1994 en 1998 verschenen er 85.562 artikelen in de wetenschappelijke tijdschriften met één of meer auteurs met een adres in Nederland. De Nederlandse astrofysici leverden procentueel de grootste bijdrage aan artikelen op hun vakgebied (eerste kolom). Het Institute for Scientific Information (ISI) dat van ieder gepubliceerd artikel bijhoudt hoe vaak het in andere artikelen wordt geciteerd, rekende uit hoeveel vaker dan het wereldgemiddelde voor een vakgebied de Nederlandse artikelen werden geciteerd. Ook hier scoort de astrofysica hoog. De Nederlanders worden 31% vaker dan het gemiddelde voor hun vakgebied geciteerd. De 22 vakgebieden die het ISI bijhoudt scoorden aldus:

(tabel