LITERATUUR

`The problem of sex' zorgt in de nieuwe roman van J.M. Coetzee, Disgrace, voor de val van een onuitstaanbaar zelfvoldane professor. Eerst verliest hij zijn baan en reputatie, daarna zijn principes en zijn geloof in rechtvaardigheid.

,,Disgrace is een somber verhaal van schuld, schande en boete in Zuid-Afrika (-) Een en ander komt des te harder aan in Coetzees koele, sobere stijl. Ondanks een enkele hint die wijst op een betere toekomst schildert Disgrace een beeld van onthutsende somberheid.'' Corine Vloet, 20 augustus 1999

*** J.M.Coetzee:Disgrace. Secker & Warburg, 220 blz. Prijs ƒ49,95